Αρχική   Διάφορα   ΜΗΝΥΣΗ ΓΙΑ ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ… Ποιά είναι η διαδικασία και τι ισχύει?

ΜΗΝΥΣΗ ΓΙΑ ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ… Ποιά είναι η διαδικασία και τι ισχύει?

Εκτός των κλασσικών ενδίκων βοηθημάτων (αίτησης ασφαλιστικών μέτρων-αγωγής διατροφής), διά των οποίων ζητείται η επιδίκαση διατροφών, υφίσταται και άλλη μία δυνατότητα, στον ποινικό αυτή τη φορά Νόμο, της μηνύσεως για μη καταβολή διατροφής, κατ’εφαρμογήν του άρθρου 358 ΠΚ. Όποιος λοιπόν κακόβουλα παραβιάζει την υποχρέωση για διατροφή που αναγνωρίζει ο Νόμος και έχει επιβάλλει έστω και προσωρινά το Δικαστήριο, με τρόπο τέτοιο ώστε ο δικαιούχος της διατροφής να υποστεί στερήσεις ή ν’αναγκαστεί να δεχθεί τη βοήθεια άλλων, τότε τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι ενός έτους, εφόσον βέβαια υποβληθεί έγκληση. Η ποινική αυτή τη φορά δίωξη του υπόχρεου για διατροφή αποτελεί άλλον έναν μοχλό πίεσης ώστε εκείνος να εξαναγκαστεί να καταβάλλει τη διατροφή που οφείλει. Ο Νομοθέτης, επειδή το ζήτημα είναι ευαίσθητο, προσπαθεί δια πολλαπλών βοηθημάτων υπέρ του δικαιούχου διατροφής να εξαναγκάσει στην καταβολή της. Η διαφορά αγωγής και μήνυσης είναι ότι στην αγωγή η δίκη αφορά περιουσία, δηλ. ζητούμε χρήματα, ενώ στη μήνυση η δίκη αφορά την ποινική του τιμωρία με φυλάκιση επειδή παρεβίασε απόφαση αστικού Δικαστηρίου. Επομένως, διά της μηνύσεως δεν ζητούμε χρήματα, αλλά την καταδίκη του υποχρέου καταβολής διατροφής επειδή δεν κατέβαλλε τα χρήματα που επεδίκασε το αστικό Δικαστήριο. Άρα δεν λαμβάνουμε χρήματα διατροφής από τον υπόχρεο εάν καταδικαστεί με απόφαση ποινικού Δικαστηρίου. Όμως, ο υπόχρεος για δόση διατροφής, εφόσον φθάσει κατηγορούμενος ενώπιον ποινικού Δικαστηρίου, έχει σοβαρό φόβο (ειδικά εφόσον η παράλειψη καταβολής διατροφής αφορά τέκνα, οπότε τα Δικαστήρια βάζουν μεγάλες ποινές, αναλόγως και του αριθμού των τέκνων) μη τυχόν και ξεπεράσει το ένα έτος σε ποινές φυλάκισης, οπότε πλέον δεν έχει και τυπικά δικαίωμα αναστολής των ποινών. Πρακτική συνέπεια σε μία τέτοια περίπτωση (που κάποιος έχει στο ποινικό του μητρώο ποινές άνω του ενός έτους, οπότε δεν μπορεί να λάβει αναστολή) είναι να εξαναγκαστεί, είτε να πληρώσει την ποινή του (ποσά που συνήθως είναι δυσβάσταχτα λόγω του ποσού μετατροπής εκάστης μέρας φυλακίσεως, αλλά και των κατά ποσοστό 95% προσαυξήσεων), είτε να πάει στη φυλακή, κάτι που βέβαια οι περισσότεροι απεύχονται. Για το λόγο αυτό, σε πάρα πολλές περιπτώσεις οι οφειλέτες διατροφών προσπαθούν να έλθουν σε κάποια συνεννόηση με τον/την δικαιούχο διατροφής (αφού έχουν εξαντλήσει όλα τα περιθώρια ενδίκων μέσων, αναβολών κτλ) προκειμένου κατά το κοινώς λεγόμενο «να τα βρουν» και να μην υπάρξει καταδίκη. Η κάθε περίπτωση βέβαια είναι ξεχωριστή και χρήζει διαφορετικής αντιμετωπίσεως. Η μήνυση μπορεί να κατατεθεί σε οποιοδήποτε αστυνομικό τμήμα ή και στην Εισαγγελία, οπότε ζητείται από τον αστυνομικό/Εισαγγελέα η απόφαση που εξαναγκάζει τον υπόχρεο σε καταβολή διατροφής, καθώς και η επιδοτήρια έκθεση, εκ της οποίας προκύπτει ότι ο υπόχρεος έλαβε γνώση της υποχρεώσεώς του να καταβάλλει διατροφή. Επίσης, το έγκλημα είναι διαρκές, και όχι στιγμιαίο, οπότε δεν υπόκειται στα χρονικά όρια του τυπικού αυτοφώρου (που ισχύει για όλη την ημέρα τέλεσης του εγκλήματος συν όλη την επομένη, μέχρι τις 24:00) γεγονός που σημαίνει ότι, εφόσον έχει υποβληθεί έγκληση-μήνυση, είναι δυνατόν ο υπόχρεος να συλληφθεί και να δικαστεί με την αυτόφωρη διαδικασία ακόμη και αρκετές ημέρες μετά την υποβολή της εγκλήσεως-μηνύσεως. Η τέλεση της πράξης θεωρείται ότι έγινε εφόσον παρέλθει το χρονικό σημείο που όριζε η απόφαση του αστικού Δικαστηρίου και ο υπόχρεος δεν καταβάλλει τη διατροφή (π.χ. οι αποφάσεις συνήθως ορίζουν ότι η διατροφή είναι καταβλητέα εντός του πρώτου πενθημέρου εκάστου ημερολογιακού μηνός, οπότε μετά τις 5 κάθε μήνα υφίσταται τετελεσμένο έγκλημα εάν δεν καταβληθεί η διατροφή). Επίσης, εάν ο υπόχρεος συλληφθεί πρώτα και μετά αναγκαστεί λόγω της κατάστασης να δώσει τη διατροφή για την οποία συνελήφθη και δικάστηκε στα πλαίσια της αυτοφώρου διαδικασίας, κανονικά και πάλι θα καταδικασθεί-ενδεχομένως μ’ελαφρυντικά-, διότι δεν αίρεται η κακοβουλία του. Τέλος, εάν ο υπόχρεος δεν συλληφθεί και δεν δικαστεί στα πλαίσια του αυτοφώρου, τότε ο Εισαγγελέας που θα λάβει εις χείρας του την υποβληθείσα μήνυση-έγκληση θα ορίσει ρητή δικάσιμο (η ιδία διαδικασία του ορισμού τακτικής δικασίμου ακολουθείται και σε πολλές περιπτώσεις που κάποιος συλλαμβάνεται στα πλαίσια του αυτοφώρου, λόγω φόρτου των Εισαγγελιών ή φερ’ειπείν λόγω παγίας τακτικής του εκάστοτε Πρωτοδικείου ή λόγω αποφάσεως του κ. Εισαγγελέα υπηρεσίας) και θ’ακολουθηθεί η τακτική διαδικασία, κατά την οποία ο υπόχρεος θα κληθεί να δικαστεί κανονικά. Προς αποφυγήν παρεξηγήσεως, να διευκρινιστεί ότι και στα πλαίσια του αυτοφώρου η δίκη γίνεται κανονικά, απλά, λόγω της ταχύτητας και της εκτάκτου φύσης του αυτοφώρου δεν υφίστανται έγγραφα κλητήρια θεσπίσματα, προκαταρκτικές εξετάσεις και λοιπές διαδικασίες που ακολουθούνται στην τακτική ποινική διαδικασία.

Νίκη Ροδίτη-Δικηγόρος Δικηγορικό γραφείο Κωνσταντίνου Χάνου-Νίκης Ροδίτη Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού 4, Χαλκίδα Τηλέφωνο: 22210-76788 Web: www.kostashanos-nikiroditilawoffice.gr

πηγη:[singleparent.gr]

 Αφήστε μια απάντηση